Dane archiwalne

  1. Raport W-M Obserwatorium BRD – Stan brd w województwie warmińsko – mazurskim w 2020 r.
  2. Raport W-M Obserwatorium BRD – Stan brd w województwie warmińsko – mazurskim w 2019 r.
  3. Raport W-M Obserwatorium BRD – Stan brd w województwie warmińsko – mazurskim w 2018 r.
  4. Raport W-M Obserwatorium BRD – Stan brd w województwie warmińsko – mazurskim w 2017 r.
  5. Raport W-M Obserwatorium BRD – Stan brd w województwie warmińsko – mazurskim w 2016 r.
  6. Raport W-M Obserwatorium BRD – Stan brd w województwie warmińsko – mazurskim w 2015 r.
  7. Raport W-M Obserwatorium BRD – Stan brd w województwie warmińsko – mazurskim w 2014 r.
  8. Raport W-M Obserwatorium BRD – Stan brd w województwie warmińsko – mazurskim w 2013 r.
  9. Raport W-M Obserwatorium BRD – Stan brd w województwie warmińsko – mazurskim w 2012 r.