Inicjatywy brd w regionie

Kampania „Bezpieczny przejazd”

W województwie warmińsko – mazurskim w 2017 roku doszło do 14 wypadków drogowych na przejazdach kolejowych. Kampania społeczna pt. „Bezpieczny przejazd” przygotowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwraca uwagę na niewłaściwe zachowania kierowców i pieszych, którzy swoją bezmyślnością powodują zagrożenie spowodowania katastrofy w ruchu drogowym. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.


Program „Będę odpowiedzialnym kierowcą”

Działania mające uświadomić młodym, przyszłym kierowcom istniejące niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, to główny cel programu zrealizowanego w 2018 r. w województwie warmińsko – mazurskim. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie to współorganizatorzy podjętych działań.


Powiat – lider BRD na Warmii i Mazurach

Sekretariat Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady BRD oraz W-M Obserwatorium BRD działające przy WORD w Olsztynie organizuje uroczystość wręczenia wyróżnienia dla najbezpieczniejszego pod względem brd powiatu Warmii i Mazur.


Warmińsko – Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Turniej jest skierowany do uczniów szkół średnich oraz jest eliminacją Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. WORD Olsztyn oraz samorządy województwa jako organizatorzy mają na celu popularyzację wśród młodzieży wiedzy o przepisach ruchu drogowego oraz propagują w ten sposób również kulturalne i odpowiedzialne uczestnictwo w ruchu drogowym.


Warmińsko – Mazurski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych regionu warmińsko-mazurskiego. Turniej ma na celu popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.


Wojewódzki Program Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik”

Realizowany od 2009 roku w Olsztynie program obejmuje co roku swym zasięgiem setki dzieci z kilkudziesięciu przedszkoli z Olsztyna i województwa warmińsko – mazurskiego. Głównym celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Głównymi organizatorami działań w Olsztynie i województwie są Fundacja „CREDU” oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, który wraz z innymi partnerami wspierają corocznie organizację działań w ramach programu.


Powiatowy Konkurs „Błyskotliwa Szkoła”

Celem organizacji międzyszkolnego konkursu „Błyskotliwa Szkoła” jest zwiększenie świadomości społeczeństwa, szczególnie wśród młodych osób, uczniów i nauczycieli, w zakresie właściwego zachowania się na drodze po zmroku. Podstawą funkcjonowania w powyższych warunkach jest zwiększenie widoczności pieszych uczestników ruchu drogowego w czym pomaga noszenie elementów odblaskowych.

Scroll to Top
Skip to content