Bezpieczny powiat Warmii i Mazur

24 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej WORD – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie odbyło się Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD, na którym wręczono wyróżnienie dla przedstwielieli Powiatu piskiego – Lidera BRD w 2018 [KLIKNIJ]


7 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie odbyło się Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD, na którym przedstawiono analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiatach województwa w 2017 r.

W roku 2017 mimo dostatecznej oceny ogólnej dla województwa warmińsko – mazurskiego, wynikającej z „VI Raportu Obserwatorium BRD” osiągnięto historycznie najlepszy wynik statystyczny poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.W 1456 wypadkach drogowych zginęło 118 osób co zbliża województwo do osiągnięcia głównego celu wojewódzkiej Strategii brd (84 ofiary śmiertelne w 2020 r.)

Według przedstawionej analizy, obszarem, który charakteryzował się najlepszymi, obiektywnymi wskaźnikami brd w 2017 r. był powiat węgorzewski. W 18 wypadkach drogowych zginęła tam jedynie jedna osoba. Referujący – Pan Mariusz Sztern z WORD w Olsztynie zwrócił uwagę, iż jedyna ofiara śmiertelna, która zginęła przez najechanie na drzewo uniemożliwiła osiągnięcie tzw. powiatowej „Wizji Zero”. Podobna sytuacja powtórzyła się w powiatach ełckim, gołdapskim oraz nidzickim. We wszystkich jedynymi ofiarami śmiertelnymi byli kierowcy, którzy zginęli przez popełniony błąd na drodze i uderzenie w drzewo. Niekorzystny stan brd wciąż nie zmienia się w powiecie olsztyńskim oraz elbląskim, które wyraźnie negatywnie odstają od innych powiatów województwa.

Następnie przedstawiono działania, które przyczyniły się do osiągnięcia najlepszego poziomu brd w powiecie węgorzewskim oraz zainicjowano uroczyste wręczenie wyróżnienia dla przedstawicieli Powiatu.

W imieniu Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady – Pana Marszałka Województwa pamiątkowe tablice z rąk Sekretarza Rady Pana Stanisława Szatkowskiego oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie mł. insp. Mariusza Tańskiego otrzymali Starosta węgorzewski Pani Halina Faj oraz Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie mł. insp. Radosław Drach.

Wyróżnieni omówili najskuteczniejsze działania prowadzone w powiecie, dzięki którym osiągnięto najlepszą ocenę. Przede wszystkim inwestycje drogowe na drogach krajowych przebiegających przez powiat oraz zwiększenie represyjności policyjnych kontroli drogowych były kluczem do uzyskania pozytywnych efektów. Komendant zapewnił o kontynuacji skutecznych działań w następnych latach.

Galeria:

Analiza powiatów – VI Raport W-M Obserwatorium BRD 2017

Scroll to Top
Skip to content