„Będę odpowiedzialnym kierowcą”

Analizy zdarzeń drogowych wskazują, iż osoby młode wiekiem (18-24 lata) i stażem jako kierowcy powodują największe zagrożenie na drodze, jak również są najczęściej ofiarami wypadków drogowych. Wspólne przedsięwzięcie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pt. „Będę odpowiedzialnym kierowcą” miało na celu dotarcie do jak największej liczby przyszłych kierowców z przekazem edukacyjno – profilaktycznym o obecnych oraz przyszłych zagrożeniach na drodze, na które młodzi nie są przygotowani. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Inauguracja działań odbyła się we wrześniu 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Po czym, do końca października we wszystkich powiatach regionu policjanci organizowali spotykania z uczniami najstarszych klas szkół średnich. Podczas tych spotkań rozmawiano o aktualnym stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w regionie, zagrożeniach, informowano o czynnikach wpływających na ryzyko powstania wypadku drogowego. Uświadamiano przyszłym kierowcom, jak odpowiedzialną rolę będą pełnić siedząc za kierownicą auta i zachęcano, by w przyszłości młodzi ludzie stawali się odpowiedzialnymi kierowcami.

Poza działaniami edukacyjnymi organizatorzy przygotowali konkurs dla uczestników akcji. Zadaniem konkursowym było opracowanie scenariusza spotu na temat promowania bezpiecznych, odpowiedzialnych postaw w ruchu drogowym wśród młodych kierowców. Do 26 października br. chętni mogli nadsyłać swoje prace. Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wyłoniło cztery, których autorzy spotkali się w drugim etapie konkursu.

14 grudnia 2018 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie czworo finalistów prezentowało swoją wiedzę teoretyczną z zakresu prawa o ruchu drogowym w warunkach podobnych do prawdziwego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategorii B.

Po zsumowaniu punktów wyłoniono zwycięzcę. Zwyciężczynią konkursu „Będę odpowiedzialnym kierowcą 2018” została Natalia Sonnenburg z I Liceum Ogólnokształcącego CnN- B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie. Nagrodę ufundowaną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie czyli voucher na opłacenie kursu na prawo jazdy kategorii B wręczył jej Pan Marek Bojarski- Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. List z gratulacjami w imieniu Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty przekazała Pani Angelika Pouch z Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W całym cyklu działań w ramach programu „Będę odpowiedzialnym kierowcą” w 2018 r., wzięło udział około 5000 osób. Organizatorzy planują kontynuację akcji w następnych latach.

Galeria z inauguracji programu i wręczenia nagród:

Scroll to Top
Skip to content