o nas

Witamy na stronach Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oferujemy Państwu dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych statystycznych i analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym regionie, a także możliwość korzystania z bazy wiedzy o zagadnieniach związanych z tematyką bezpieczeństwa na drogach.

Idea obserwatoriów bezpieczeństwa wywodzi się z doświadczeń państw, które od lat skutecznie przeciwdziałają zagrożeniu na drogach. Ich sukces w dużej mierze wynika z docenienia wagi i konieczności działań systemowych. Jednym w ważnych elementów tych działań jest powszechny dostęp do informacji i wiedzy o wielkości zagrożenia w ruchu drogowym. Ta wiedza jest kluczem do podejmowania właściwych interwencji oraz wzbudzania motywacji i współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa – zarówno w skali całego kraju, jak i w środowiskach lokalnych.

Misją Warmińsko – Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest rozpowszechnianie informacji i analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także udostępnianie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach prewencyjnych bazujących na nauce i najlepszych doświadczeniach krajowych i zagranicznych.

W tym celu na stronach Obserwatorium prezentujemy raport o stanie bezpieczeństwa na drogach województwa uwzględniający aktualny ranking powiatów oraz informacje na temat głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

Projekt Obserwatorium powstał na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie i od 2012 r. funkcjonuje w jego strukturach organizacyjnych. Stanowi główny element Systemu Informacji o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w województwie, realizowany w ramach Warmińsko – Mazurskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kontakty:

Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
ul. Towarowa 17
10-416 Olsztyn
89 538-11-28
obserwatorium@word.olsztyn.pl

Scroll to Top
Skip to content