Warmia i Mazury na tle kraju

W tej zakładce zamieszczono syntetyczną informację o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na tle pozostałych regionów w kraju. Oprócz danych o trendach, skutkach i strukturze wypadków, przedstawiono także dane o sieci drogowej i demografii. Wskaźniki zagrożenia oraz udział poszczególnych rodzajów wypadków odniesiono do pozostałych regionów, dzięki czemu łatwo odczytać pozycję województwa w poszczególnych kategoriach na tle całego kraju. Oceniono też poziom bezpieczeństwa pod względem każdego ze wskaźników.