Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na Warmii i Mazurach

W dziale zaprezentowano dane statystyczne informujące o aktualnym stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim.Łącza:

 1. Dane ogólne
 2. Zdarzenia drogowe i ich skutki
 3. Wskaźnik gęstości wypadków wg powiatów
 4. Wskaźnik wypadków na 100 tyś. mieszkańców wg powiatów
 5. Wskaźnik zabitych na 100 tyś. mieszkańców wg powiatów
 6. Wskaźnik rannych na 100 tyś. mieszkańców wg powiatów
 7. Wskaźnik zabitych na 100 wypadków wg powiatów
 8. Wskaźnik kosztów wypadków i kolizji wg powiatów
 9. Rodzaj wypadków
 10. Wypadki wg miesięcy
 11. Wypadki wg dni tygodnia
 12. Wypadki wg godziny wystąpienia
 13. Wypadki wg rodzaju obszaru
 14. Wypadki wg kategorii drogi
 15. Wypadki wg geometrii drogi
 16. Wypadki wg warunków atmosferycznych
 17. Wypadki wg stanu nawierzchi
 18. Wypadki wg rodzaju oświetlenia
 19. Ofiary wypadków wg wieku
 20. Pojazdy sprawców wypadków
 21. Nietrzeźwość sprawców wypadków
 22. Sprawcy kierujący i piesi wg wieku