Ranking powiatów

W dziale zaprezentowano syntetyczną informację o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz danych o trendach, skutkach i strukturze wypadków, przedstawiono także informacje o sieci drogowej i dane demograficzne. Wskaźniki zagrożenia oraz udział poszczególnych rodzajów wypadków odniesiono do pozostałych powiatów, dzięki czemu łatwo odczytać pozycję powiatu w poszczególnych kategoriach na tle całego regionu. Oceniono też poziom bezpieczeństwa pod względem każdego ze wskaźników (wykorzystując system oceny gwiazdkowej), a także całościowo.

Najwyższą ocenę w 2018 r. uzyskały powiaty: piski (3,75), nowomiejski (3,75) oraz giżycki(3,75). Po dodatkowej analizie uwzględniającej klasyfikację powiatu pod wzgledem rodzaju wypadków wybrano powiat piski jako lidera w 2018 r.