Warmińsko - Mazurska Rada BRD

 • PDF

LOGORADYWOJ

Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zespołem koordynującym i określającym kierunki działań administracji publicznej  w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Marszałek Województwa powołuje Warmińsko – Mazurską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która działa pod jego Przewodnictwem na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.

Do zadań Wojewódzkiej Rady należy  opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Olsztynie i Elblągu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno - informacyjnej, analizowanie i ocena podejmowanych działań.

W skład prezydium WR BRD wchodzą:

 1. Przewodniczący,
 2. Zastępcy Przewodniczącego,
 3. Sekretarz, 
 4. Liderzy obszarów - System i edukacja BRD, Infrastruktura drogowa, Nadzór i kontrola ruchu drogowego, Ratownictwo drogowe

Na wniosek Liderów lub Członków Rady mogą zostać powołane Zespoły Robocze do realizacji zadań doraźnych, celowych. Powołanie zespołu, zasady funkcjonowania i jego skład zatwierdza Wojewódzka Rada. 

Regulamin organizacyjny Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady BRD (do pobrania) 

 

Skład Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wynikający z zapisów Art. 140i Prawa o ruchu drogowym.

 1. Przewodniczący:
  Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 2. Zastępcy Przewodniczącego:
  I Zastępca - Wojewoda Warmińsko - Mazurski,
  II Zastępca - Wojewódzki Komendant Policji w Olsztynie
 3. Sekretarz:
  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie
 4. Członkowie Wojewódzkiej Rady BRD:
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • Dyrektor właściwego terenowo oddziału GDDKiA
 • Przedstawiciel Wojewody
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • Przedstawiciel Kuratora Oświaty
 • Przedstawiciel Zarządu Województwa
 • Przedstawiciel Zarządów Powiatu
 • Przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich
 • Przedstawiciel Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
 • Przedstawiciel Zarządów Dróg Powiatowych
        Osoby wskazane przez Marszałka:
 • Dyrektor Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Dyrektor Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej
 • Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi
 • Prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 • Przedstawiciel Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Miejski Inspektor BRD w Olsztynie

 

Sekretariat Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie

Adres: Towarowa 17, 10-416 Olsztyn

Telefon: 89-538-11-36

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona WWW: www.wrbrd.olsztyn.pl

 

Więcej informacji:

 1. Warmińsko – Mazurska Rada BRD
  http://wrbrd.olsztyn.pl/
 2. Krajowa Rada BRD
  http://www.krbrd.gov.pl
Jesteś tutaj: Działania Regionalne Warmińsko-Mazurska Rada BRD

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information