Warmińsko - Mazurska Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014 - 2020

Wojewódzki Program Realizacyjny 2017 - 2018

W dniu 2 grudnia 2016 na posiedzeniu Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęto Uchwałę o zatwierdzeniu "W-M Programu Realizacyjnego na lata 2017 - 2018".

 

Wojewódzki Program Realizacyjny 2015 - 2016

W dniu 23 listopada 2015 na posiedzeniu Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyjęto Uchwałę o zatwierdzeniu "W-M Programu Realizacyjnego na lata 2015 - 2016".

Zgodnie z zaleceniami "Narodowego Programu BRD" zadania zawarte w Programie Realizacyjnym powinny charakteryzować się znaczącym zwiększeniem stopnia jakości stosowanych rozwiązań i funkcjonowania lub wykraczać poza standardowe działania.

 

Do pobrania: 

Program Realizacyjny WRBRD Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2017 - 2018

Program Realizacyjny WRBRD Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2015 - 2016 

Program Realizacyjny 2015-2016 Narodowego Programu BRD

 


 

Warmińsko – Mazurska Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014 – 2020

Uwzględniając aktualne uwarunkowania europejskiej i krajowej polityki transportowej, Warmińsko - Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu w dniu 20 października 2014 r. przyjęła dokument, który jest kluczowym narzędziem regionalnego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Strategia stanowi także kontynuację wieloletnich działań związanych z realizacją poprzedniego programu wojewódzkiego pn. „GAMBIT Warmińsko – Mazurski”.

Główne cele nowej Warmińsko – Mazurskiej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014 – 2020, są zgodne z rekomendacjami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Odpowiednie wartości przyjęte dla celów do roku 2020 wynoszą:

- zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2010 tj. nie więcej niż 84 ofiary śmiertelne

- zmniejszenie ilości ofiar ciężko rannych o 40% w stosunku do roku 2010, tj. nie więcej niż 437 ofiar ciężko rannych.

 

Rys. Cel główny Warmińsko – Mazurskiej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014 - 2020

 

23.11.2015 - Ze względu na zmianę zasad programowania krótkookresowego Krajowej Rady BRD, z roku do dwóch lat, poniżej zamieszczono zaktualizowaną Strategię poprawy BRD na lata 2014 - 2020

Materiał do pobrania:

Warmińsko - Mazurska Strategia BRD 2014 - 2020  

 


GAMBIT WARMIŃSKO - MAZURSKI 2004 - 2013

W lutym 2004 r. został przyjęty przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "GAMBIT Warmińsko-Mazurski", który posiadał jasno określoną misję - "Warmia i Mazury przyjazne bo bezpieczne" oraz cel - "Zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o 50% do roku 2013".

Materiały do pobrania:

Jesteś tutaj: Działania Regionalne Warmińsko - Mazurska Strategia BRD 2014 - 2020

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information