Polityka transportowa

Przy formułowaniu polityki transportowej Unii Europejskiej opublikowanej w Białej Księdze „Czas na decyzję”, cel zakładający zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2001-2010” wydawał się możliwy do realizacji. Zakładano bowiem, że wystarczy zastosować kilka sprawdzonych środków poprawy bezpieczeństwa ruchu, by osiągnąć ten cel. Tymczasem okazało się, że w przedostatnim roku dekady jedynie trzy z 27 krajów UE mają szanse osiągnąć ten cel, tempo spadku liczby śmiertelnych ofiar w krajach UE ostatnio bardzo spadło (EU, 2009). Miało to istotny wpływ na IV Program BRD Unii Europejskiej, który przygotowano na lata 2011-2020. Przyjęto w nim nowy cel: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar o 40%. Jest to dowodem ostrożności Komisji Europejskiej, która w poprzedniej dekadzie niewątpliwie osiągnęła mniej niż pierwotnie zakładano (EC, 2001).

niedziela, 19 grudnia 2010 11:58

Bezpieczeństwo w polityce transportowej

Autor: Ryszard Krystek

Znaczenie rozwoju badań i technologii dla poprawy bezpieczeństwa transportu doceniła Rada Unii Europejskiej przyjmując dyrektywę 94/914/WE określającą podstawowe kierunki działań w tym zakresie. Jednym z priorytetowych kierunków ustanowiono rozwój badań nad zwiększeniem bezpieczeństwa środków transportu. W kilku krajach członkowskich Unii Europejskiej powołano odpowiednie organy administracji państwowej, ciała doradcze i ośrodki naukowe zajmujące się kompleksowo problematyką bezpieczeństwa w różnych gałęziach transportu: drogowym, szynowym, powietrznym i wodnym. Punktem wyjścia do kreowania nowej polityki europejskiej stał się dokument Komisji Europejskiej dotyczący transportu, w którym zwrócono uwagę głównie na znaczenie tego sektora dla gospodarki oraz potrzebę liberalizacji działalności gospodarczej. Uchwalona w roku 2001 nowa europejska polityka transportowa „Biała Księga – Europejska polityka transportowa do roku 2010: Czas na decyzję” precyzuje oczekiwania Komisji by w okresie dekady zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar transportu o 50%.

Jesteś tutaj: Baza Wiedzy Polityka transportowa

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information