• Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD
  Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD oferuje Państwu dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie...
  Więcej
 • Stan BRD w regionie
  W tej części Obserwatorium znajdziecie Państwo dane na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie oraz archiwum danych historycznych - począwszy od roku 1999.
  Więcej
 • Działania regionalne
  Informacje zamieszczone w tej zakładce charakteryzują aktualny stan systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim oraz podejmowane działania.
  Więcej
 • Baza wiedzy
  W tym miejscu naszego portalu znajdziecie Państwo informacje o najważniejszych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zebrane na bazie najlepszych doświadczeń - zarówno polskich, jak i zagranicznych.
  Więcej

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

LOGORADYWOJPodczas posiedzenia Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się 8 marca br. w siedzibie WORD – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie przedstawiono stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2016, w województwie warmińsko - mazurskim oraz zatwierdzono wydatki przeznaczone na poprawę brd Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu.

Spotkanie uroczyście otworzył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

IMG_52851 IMG_52882

IMG_52943 IMG_52954

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę posiedzenia głos zabrał Pan Robert Zalewski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który przedstawił opracowanie statystyczne podsumowujące poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie w 2016 r. Pan Zalewski stwierdził, iż poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Warmii i Mazur w 2016 r. uległ pogorszeniu. Nastąpił wzrost ilości wypadków drogowych (+5,5%), ofiar śmiertelnych (+12,9%) i rannych (+7,8%), w tym ciężko rannych (+20,2%) w stosunku do 2015 r. Zwiększyła się liczba ofiar śmiertelnych przez uderzenie w drzewo. Poza tym ze względu na skutki zdarzeń najwięcej ofiar śmiertelnych wygenerowały najechanie na pieszego oraz zderzenia czołowe pojazdów. Problem wzrostu wypadków drogowych dotyczy w szczególności dróg wojewódzkich. Sprawcami wypadków byli przede wszystkim kierujący pojazdami w wieku 18 -24 oraz 25 – 39 lat. Ofiary piesze ginęły na przejściach dla pieszych i były to najczęściej osoby starsze w grupie wiekowej 50 i więcej lat. Wciąż główną przyczyną wypadków z winy kierujących jest nadal niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Następnie zabrał głos Pan Mariusz Sztern z WORD – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie. Przedstawił materiał filmowy prezentujący najważniejsze działania na rzecz brd realizowane w latach 2015-2016 przez WORD Olsztyn.

IMG_52985 IMG_53017

W trakcie prezentowanego filmu Pan Sztern stwierdził, iż WORD Olsztyn kierując się osiągnieciem celów długofalowych, zawartych w Warmińsko – Mazurskiej Strategii BRD koncentruje swoje działania na wychowaniu komunikacyjnym dzieci i młodzieży. Dzięki edukacji brd możliwe będzie ukształtowanie ich jako odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego, dlatego WORD Olsztyn skierował swoje wysiłki na realizację następujących programów:

- Przedszkolny program edukacji komunikacyjnej „Autochodzik", realizowany w ponad 43 przedszkolach w Olsztynie,

- Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny województwa warmińsko – mazurskiego. Uczestnictwo kilkudziesięciu tysięcy dzieci i młodzieży w eliminacjach od szczebla szkolnego.

- Prezentowanie i szkolenia z zakresu prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa przy pomocy „Symulatora dachowania" i „Symulatora zderzeń". W latach 2015-16 skorzystało z nich około 6000 osób.

W dalszej części posiedzenia zabrał głos Pan Marcin Kiwit, Egzaminator nadzorujący WORD – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie, który przedstawił zebranym procedurę usprawnienia procesu egzaminowania na kat. AM prawa jazdy czyli na motorower lub czterokołowiec lekki. Art. 51 ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami dopuszcza możliwość zdawania egzaminu praktycznego na kat. AM, w miejscowościach wskazanych przez sejmik województwa, na wniosek Marszałka województwa. Od 2017 r. w województwie warmińsko - mazurskim umożliwiono zdawanie egzaminu praktycznego na kat. AM prawa jazdy poza Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kat. AM będą wykonywać możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej zadania egzaminacyjne zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.

IMG_53038 IMG_53029

W końcowej części spotkania przeprowadzono dyskusję oraz zatwierdzono uchwałę o wydatkach na rzecz poprawy brd Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu na 2017 r.

Pliki do pobrania:

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym 2014-2016 KWP

Prowadzenie egzaminów praktycznych na kat. AM poza siedzibą WORD


Jesteś tutaj: Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information