• Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD
  Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD oferuje Państwu dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie...
  Więcej
 • Stan BRD w regionie
  W tej części Obserwatorium znajdziecie Państwo dane na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie oraz archiwum danych historycznych - począwszy od roku 1999.
  Więcej
 • Działania regionalne
  Informacje zamieszczone w tej zakładce charakteryzują aktualny stan systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim oraz podejmowane działania.
  Więcej
 • Baza wiedzy
  W tym miejscu naszego portalu znajdziecie Państwo informacje o najważniejszych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zebrane na bazie najlepszych doświadczeń - zarówno polskich, jak i zagranicznych.
  Więcej

Wojewódzka Rada BRD - Powiat nowomiejski znów najlepszy

LOGORADYWOJW dniu 2 grudnia 2016r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego - Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie zorganizowano kolejne posiedzenie Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady BRD. Spotkanie było okazją do podsumowania działań w ramach Programu realizacyjnego 2015 - 2016 oraz przyjęcia kolejnego na lata 2017 - 2018. Ważną uroczystością było również wręczenie wyróżnienia dla przedstawicieli Powiatu nowomiejskiego, który po raz kolejny okazał się najlepszy pod względem brd wśród analizowanych powiatów województwa w 2015 r. 

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia analizy bezpieczeństwa na obszarze powiatów województwa warmińsko - mazurskiego w 2015 r. Analizę zaprezentował Pan Mariusz Sztern z WORD - Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie, zajmujący się również funkcjonowaniem W-M Obserwatorium BRD. Pomimo, że rok 2015 charakteryzował się najlepszymi wskaźnikami poprawy brd w historii, niestety wg analiz niekorzystny stan wciąż się nie zmienia w powiecie olsztyńskim oraz braniewskim. Natomiast najlepszym powiatem pod względem brd okazał się powiat nowomiejski, który po raz kolejny zdobył to wyróżnienie. Pamiątkowe tablice z rąk Marszałka Województwa oraz Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji  insp. Andrzeja Zielonki otrzymali Starosta nowomiejski Pan Andrzej Ochlak oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Drozdowski.

wr2 wr3

wr4 wr5

Podczas spotkania poruszono również temat inicjatyw na rzecz poprawy brd w województwie warmińsko - mazurskim wynikających z Programu realizacyjnego na lata 2015 - 2016. Program realizacyjny jest elementem działania systemowego w województwie i wynika z rekomendacji Narodowego Programu BRD. Przedstawiciele głównych obszarów poprawy brd referowali działania, których celem jest osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa zapisanego w Strategii Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Aktualny stan brd za 10 miesięcy 2016 r. przedstawił Robert Zalewski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie. Niestety w pierwszych 10 miesiącach br. stwierdzono wzrost o 14% śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. W związku z powyższym Policja wraz z innymi służbami zintensyfikowała działania aby ograniczyć niekorzystny trend. Pan Naczelnik podziękował również Panu Marszałkowi za decyzję o wsparciu przez Urząd Marszałkowski. Zwiększy to możliwości nadzoru Wydziału Ruchu Drogowego.

wr7 wr8

Następnie głos zabrali kolejno: Pan Arkadiusz Brzozowski - Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Pan Waldemar Królikowski - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Pan Michał Kamieniecki - Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Pan Jarosław Bera - Z-ca Dyrektora GDDKiA w Olsztynie. Wszyscy odnieśli się do efektów zrealizowanych działań w latach 2015 - 2016, w swoich zakresach kompetencji oraz zaplanowanych działaniach w kolejnych latach.

Na koniec spotkania przyjęto uchwałę zatwierdzającą Program realizacyjny na lata 2017 -2018 oraz zmieniającą wydatki WORD - Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie. 

Pliki do pobrania:

M. Sztern - Raport Obserwatorium - Analiza powiatów 2015

R. Zalewski - Informacja o stanie BRD za 10m 2014-2016

W. Królikowski - Podsumowanie działań ZDW

M. Kamieniecki - Ratownictwo - podsumowanie działań w zakresie BRD

J. Bera - Poprawa infrastruktury drogowej na drogach krajowych Warmii i Mazur

Program posiedzenia 02.12.2016Jesteś tutaj: Wojewódzka Rada BRD - Powiat nowomiejski znów najlepszy

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information