• Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD
  Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD oferuje Państwu dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie...
  Więcej
 • Stan BRD w regionie
  W tej części Obserwatorium znajdziecie Państwo dane na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie oraz archiwum danych historycznych - począwszy od roku 1999.
  Więcej
 • Działania regionalne
  Informacje zamieszczone w tej zakładce charakteryzują aktualny stan systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim oraz podejmowane działania.
  Więcej
 • Baza wiedzy
  W tym miejscu naszego portalu znajdziecie Państwo informacje o najważniejszych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zebrane na bazie najlepszych doświadczeń - zarówno polskich, jak i zagranicznych.
  Więcej

W-M Wojewódzka Rada BRD - w trybie pilnym

LOGORADYWOJNa wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji, w trybie pilnym zwołano posiedzenie Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady BRD w Olsztynie. Celem było omówienie i zareagowanie na niekorzystne tendencje występujące w analizie wypadków drogowych w województwie. Okres pierwszych 9 miesięcy bieżącego roku był gorszy pod względem brd od analogicznego okresu z roku ubiegłego.

 

Posiedzeniu przewodniczył Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin.

 rada1 rada2

Pan Robert Zalewski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przybliżył Członkom Rady problemy brd jakie zaobserwowano w bieżącym roku, będące przedmiotem posiedzenia.  

Analiza zaprezentowanych danych dot. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim za 9 miesięcy roku 2016, pozwala na sformułowanie podstawowych wniosków. Oto najważniejsze z nich: 

 1. Nastąpił wzrost ilości wypadków drogowych (2,8%), ofiar śmiertelnych (3,9%) i rannych  (2,7%)  w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, 
 2. Według rodzaju zdarzenia - najczęściej dochodziło do zderzenia bocznego pojazdu (spadek o 6 wypadków), najechania na pieszego (wzrost o 29 wypadków), najechania na drzewo (wzrost o 20 wypadków), 
 3. Głównymi przyczynami wypadków drogowych w województwie spowodowanych przez kierujących były: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (364 zdarzenia), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (179 zdarzeń), nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (96 zdarzeń).

Niepokojące tendencje powodują, iż osiągniecie celu strategicznego redukcji ofiar śmiertelnych na drogach województwa może być nieosiągalne. Aby to zahamować należy podjąć wspólne działania by sytuacja się poprawiła.

Pan Robert Zalewski stwierdził, że palącym problemem brd, który od lat nie jest rozwiązany to zatrważająca liczba ofiar spowodowana najechaniem na drzewo. Ta przyczyna śmierci na drogach zbiera największe śmiertelne żniwo oraz jest najbardziej charakterystyczna dla naszego województwa, pod tym względem niestety plasujemy się na 1 pozycji w Polsce. Następną są nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych powodujące duże ryzyko ofiar wśród niechronionych użytkowników dróg.

W związku z powyższym skierował wniosek do Członków Rady o wspólne, zintensyfikowane działania aby zahamować spadek bezpieczeństwa na drogach województwa.

Następnie głos zabrał Pan Waldemar Królikowski – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, który przedstawił szereg różnych działań, często innowacyjnych, które mają na celu poprawę sytuacji na drogach wojewódzkich. Wymienił tu program pielęgnacji drzew poza pasem drogowym. Natomiast kolejny „Przyjazna Droga” jest przykładem integracji działań infrastrukturalnych, wprowadzających np. innowacyjne oznakowanie wraz z odpowiednią komunikacją ze społeczeństwem. Poprzez organizację festynu „Bądź Błyskotliwy!” (25.09.16), ZDW włączył się również w działania promocyjne w kierunku noszenia odblasków.

Nawiązując do wypowiedzi Pana Królikowskiego Pan Jarosław Bera  - Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Olsztynie zwrócił uwagę na brak świadomości dorosłych, szczególnie w podeszłym wieku jak ważna jest widoczność, którą zapewnia odblask.

rada3 rada4

W trakcie dyskusji członkowie Rady wyrazili swoje ubolewanie, że wciąż nie można rozwiązać problemu przydrożnych drzew. One nie tylko zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego ale również mają wpływ na rozwój gospodarczy gmin. Według przedstawionej relacji przedsiębiorcy ponoszą koszty napraw samochodów spowodowanych najechaniem na wyrwy w drodze, utworzone przez rozrost korzeni drzew lub przez zwisające konary nad jezdnią.

Powyżej przedstawione problemy potwierdziła Pani Małgorzata Ostrowska - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, Przewodnicząca Konwentu ZDP Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Stwierdziła, że zarządy dróg powiatowych mają związane ręce, ponieważ spotykają się z zupełnym niezrozumieniem ze strony ekologów. Włącznie z wykluczającymi się wnioskami o poprawę nawierzchni drogi z jednoczesnym pozostawieniu drzew przydrożnych w stanie nienaruszonym (często „aleje” mają status zabytku). Następnym problemem jest pozyskanie środków na remonty dróg.  Ze względu na brak spełnionych parametrów planowanej drogi (zapewnienie odpowiedniej szerokości) zarządy dróg powiatowych mają trudności z ich pozyskaniem.

Nie tylko działania infrastrukturalne ale też komunikacja i edukacja ma duże znaczenie dla poprawy brd. Podkreślił to Pan Wiktor Wójcik – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, który skierował swoją uwagę na programy edukacyjne brd realizowane m. in. przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie.

 rada5 rada6

Na koniec głos zabrał Pan mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który odniósł się do informacji o niepokojących danych o brd w województwie i wyraził nadzieję na rzeczywiste działania wszystkich członków Rady, tak aby do końca roku bezpieczeństwo na drogach Warmii i Mazur uległo znacznej poprawie.

Dokumenty do pobrania:

R. Zalewski - Stan BRD w województwie za 9 miesięcy roku 2016

W. Królikowski - Działania na rzecz poprawy BRD Zarządu Dóg Wojewódzkich w Olsztynie

Jesteś tutaj: W-M Wojewódzka Rada BRD - w trybie pilnym

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information