• Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD
  Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD oferuje Państwu dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie...
  Więcej
 • Stan BRD w regionie
  W tej części Obserwatorium znajdziecie Państwo dane na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie oraz archiwum danych historycznych - począwszy od roku 1999.
  Więcej
 • Działania regionalne
  Informacje zamieszczone w tej zakładce charakteryzują aktualny stan systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim oraz podejmowane działania.
  Więcej
 • Baza wiedzy
  W tym miejscu naszego portalu znajdziecie Państwo informacje o najważniejszych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zebrane na bazie najlepszych doświadczeń - zarówno polskich, jak i zagranicznych.
  Więcej

W-M Wojewódzka Rada BRD uhonorowała finalistów konkursów oraz najlepsze powiaty

LOGORADYWOJPosiedzenie Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się 23 listopada 2015 r. pod przewodnictwem Marszałka Województwa - Gustawa Marka Brzezina, podsumowało tegoroczne ważne działania na rzecz poprawy brd w województwie. Na posiedzeniu uhonorowano dzieci, które w konkursie "Bezpieczna i przyjazna droga przez cały rok" zajęły czołowe miejsca. Wręczono wyróżnienia dla przedstawicieli powiatów, które w 2014 r. wg. analizy przeprowadzonej przez "W-M Obserwatorium BRD", uzyskały najlepszy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie oraz przyjeto "Program Realizacyjny WRBRD na lata 2015 -2016".

Spotkanie uroczyście otworzył Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Po krótkim wprowadzeniu w tematykę posiedzenia głos zabrał Pan Robert Zalewski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który przedstawił opracowanie statystyczne podsumowujące poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie za okres 10 miesięcy roku 2015. Zaznaczył, że tegoroczne, dotychczasowe statystyki przedstawiają się optymistycznie ponieważ w porównaniu do roku ubiegłego, okres ten charakteryzuje się znaczącymi spadkami ofiar wypadków drogowych w województwie, co daje nadzieję na poprawę brd na koniec roku. 

 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego pod hasłem „Bezpieczna i przyjazna droga do szkoły przez cały rok”, zainicjowali przeprowadzenie konkursów dla dzieci ze szkół podstawowych. Były to konkursy - plastyczny o tematyce brd, z którego wybrano najlepsze prace do kalendarza na 2016 r., oraz drugi na piosenkę, w którym nagrodą było nagranie jej w profesjonalnym studiu nagrań.

W podsumowaniu konkursu na posiedzeniu WRBRD wzięła udział grupa finalistów, piętnaścioro dzieci ze szkół podstawowych z województwa, które zostały obdarowane upominkami, przygotowanymi przez organizatorów oraz kalendarzami na 2016 r., w których znalazły się wyróżnione prace plastyczne. W trakcie uroczystego wręczenia nagród odtworzono również wyróżnioną piosenkę - Gabrysi Kalinowskiej, uczennicy klasy II Szkoły Podstawowej we Fromborku. Link do informacji i wyróżnionej piosenki na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego KWP.

 

Analiza wszystkich powiatów województwa zamieszczona w rocznym Raporcie Warmińsko – Mazurskiego Obserwatorium BRD za 2014 r., wykazała, iż Powiaty bartoszycki oraz olecki osiągnęły najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uhonorowani zostali z rąk Marszałka Województwa, Starosta bartoszycki Pan Wojciech Prokocki, Starosta olecki Pan Marian Świerszcz oraz Z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Bartoszycach  – Pan mł. insp. Grzegorz Jurewicz i Komendant Powiatowej Policji w Olecku - Pan  insp. Rafał Klauza.

 

W dalszej części posiedzenia zatwierdzono "W-M Program Realizacyjny Wojewódzkiej Rady BRD na lata 2015 - 2016" będący elementem realizacji Strategii wojewódzkiej do roku 2020 oraz uchwałę o podwyższeniu wydatków WORD Olsztyn przeznaczonych na poprawę brd w województwie w 2015 r.

 

Po wyczerpaniu tematyki spotkania Pan Marszałek zakończył obrady.

 

Pliki do pobrania:  

Stan BRD w województwie za 10 m-cy 2015 (porównanie 2013-2015)

Program posiedzenia WR BRD 23.11.15

Gabrysia Kalinowska z Fromborka "Bezpieczna piosenka" (mp3)

Jesteś tutaj: W-M Wojewódzka Rada BRD uhonorowała finalistów konkursów oraz najlepsze powiaty

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information