• Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD
  Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium BRD oferuje Państwu dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie...
  Więcej
 • Stan BRD w regionie
  W tej części Obserwatorium znajdziecie Państwo dane na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie oraz archiwum danych historycznych - począwszy od roku 1999.
  Więcej
 • Działania regionalne
  Informacje zamieszczone w tej zakładce charakteryzują aktualny stan systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim oraz podejmowane działania.
  Więcej
 • Baza wiedzy
  W tym miejscu naszego portalu znajdziecie Państwo informacje o najważniejszych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, zebrane na bazie najlepszych doświadczeń - zarówno polskich, jak i zagranicznych.
  Więcej

Rozbudowa systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (CANARD)

mLogo2

Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi zasadami funkcjonowania Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) oraz nowymi w Polsce systemowymi rozwiazaniami automatycznej kontroli, takie jak odcinkowy pomiar prędkości (OPP) oraz monitoring przejazdu na czerwonym świetle.  

Celem działania CANARD jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nadmierna prędkość pojazdów jest największym zagrożeniem dla zdrowia i życia użytkowników dróg. W wypadkach spowodowanych nadmierną, bądź niedostosowaną do warunków ruchu prędkością, ginie rocznie ponad 40% wszystkich ofiar wypadków spowodowanych przez kierowców.

Jednocześnie badania pokazują, że fotoradary są jedną z najskuteczniejszych metod wymuszania na kierujących jazdy z dozwoloną prędkością. Wyniki badań przeprowadzonych przez P. Pilkington i S. Kinra w 2005 r. ujawniły znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzięki wykorzystaniu stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Redukcja liczby wypadków w ich obrębie wyniosła do 69%, zaś statystyka najtragiczniejsza – liczby zabitych – zredukowana została o nawet 71%. Również zdaniem Komisji Europejskiej, w obszarze nadmiernej prędkości, do najlepszych praktyk należy stosowanie „automatycznych systemów ścigania”.

W związku z powyższym, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego rozbudowuje system fotoradarowy. W procesie wyboru najbardziej niebezpiecznych miejsc, w których powinny zostać zlokalizowane urządzenia uczestniczą wiodące ośrodki badawcze, zajmujące się kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego: Politechnika Gdańska oraz Politechnika Krakowska.

STRONA PROJEKTU - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

 

Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym prowadzony jest przy pomocy urządzeń stacjonarnych, odcinkowego pomiaru prędkości, monitoringu przejazdu na czerwonym świetle, urządzeń mobilnych.

STACJONARNE URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PRĘDKOŚĆ CHWILOWĄ POJAZDÓW (FOTORADARY)

Dzięki ciągłej rejestracji wykroczeń do CANARD trafiają informacje zawierające m. in.: czas i miejsce naruszenia, zdjęcie pojazdu wraz z widocznym numerem rejestracyjnym, prędkość zarejestrowaną przez urządzenie oraz prędkość dopuszczalną na danym odcinku drogi. W ramach planowanej do końca 2015 r. rozbudowy infrastruktury CANARD będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem na drogach przy pomocy 400 fotoradarów. Obecnie obudowy wszystkich sprawnych urządzeń rejestrujących posiadają jednolity, żółty kolor. Lokalizacje instalacji fotoradarów zostały wyznaczone w miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa konieczne jest ograniczenie prędkości w konkretnym punkcie. Lokalizacje urządzeń wybierane są w oparciu o metodologię opracowaną przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej i Krakowskiej, określającą m.in. poziom zagrożenia wypadkami, przy uwzględnieniu aspektów infrastrukturalnych oraz technicznych;

URZĄDZENIA DO ODCINKOWEGO POMIARU PRĘDKOŚCI

Służące do monitorowania prędkości pojazdów na niebezpiecznych odcinkach dróg. System wylicza średnią prędkość, bazując na pomiarze czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanej trasy. Kluczową zaletą OPP jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Rozwiązanie to jest wykorzystywane m.in. we Włoszech, a jego funkcjonowanie zaowocowało zmniejszeniem liczby wypadków o 19%, spadkiem liczby rannych o 27% oraz o 51% niższym wskaźnikiem śmiertelności wskutek tragicznych zdarzeń drogowych w miejscach objętych kontrolą. W 2015 r. urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości zostaną zainstalowane w 29 lokalizacjach na terenie Polski;

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE POJAZDY NIESTOSUJĄCE SIĘ DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIACH

Celem działania monitoringu przejazdu na czerwonym świetle jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg krajowych, na których kierowcy nie stosują się do przepisów dotyczących sygnalizacji świetlnej. Docelowo, w ramach centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, monitorowanych będzie 20 skrzyżowań na terenie całej Polski. Łącznie na tą rozległą sieć multiwizyjną złoży się ponad 200 kamer wysokiej rozdzielczości, zintegrowanych z Centralnym Systemem Przetwarzania. Zgodnie z harmonogramem, instalacja urządzeń powinna zostać ukończona w połowie 2015 r.

MOBILNE URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PRĘDKOŚĆ CHWILOWĄ POJAZDÓW

CANARD zarządza obecnie 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi, zainstalowanymi w pojazdach Inspekcji Transportu Drogowego. Są one przystosowane do rejestrowania wykroczeń, polegających na przekraczaniu dozwolonej prędkości, zarówno podczas jazdy, jak i postoju pojazdów z zainstalowanym urządzeniem. Są one wykorzystywane m.in. w miejscach wskazanych przez obywateli jako szczególnie niebezpieczne, jak również tam, gdzie z przyczyn technicznych nie ma możliwości instalacji fotoradaru.

Źródło:http://canard.gitd.gov.pl


Jesteś tutaj: Rozbudowa systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (CANARD)

Wykorzystujemy pliki cookies ułatwiające korzystanie ze strony internetowej W-M Obserwatorium BRD. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information